19Desembre2018

Sou aquí: Abonament zona blava segones residencies

PER GAUDIR DEL ABONAMENT ZONA BLAVA CAL ENVIAR EL FORMULARI. 3 Passos previs: 
BEFORE FILLNG OUT THE FORM. 3 Previous steps:

 •  Estar al corrent de pagament del rebut de l’IBI de l’any 2017. Disposar de la Referència cadastral: combinació de 20 números i lletres i tenir-ho a disposició per poder omplir el formulari. 

  Be up to date with the payment of the IBI receipt for 2017 Combination of 20 numbers and letters and have it available to fill out the form.


 •  Com fer el pagament:
  Realitzar Transferència de 65 euros al compte corrent de La Caixa ES84 2100 0905 1302 0013 5279
  Als caixer automàtics: Pagaments a tercers, Ajuntaments 
  Codi Entitat: 0620289 


  How to make the payment: Transfer 65 euros to the current account of La Caixa ES84 2100 0905 1302 0013 5279 “Zona Blava” concept.  You can also do it at the ATMs of La Caixa (24hx365 days)   Entity Code:
  0620289

 •  Emplenar i enviar el formulari.

  Fill the form.


Fill out my online form.