17Febrer2019

Sou aquí: Alta Certificat digital idCAT Mòbil

Certificat digital idCAT Mòbil

Servei d’identificació digital proporcionat pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, basat en el lliurament d’una contrasenya d’un sol ús a un telèfon mòbil.

Com obtenir-lo per internet?

La modalitat de registre electrònic en línia permet que la ciutadania registri les seves dades de contacte en el fitxer “Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya”  sense haver de desplaçar-se a una oficina presencial.

El procés de registre en línia és accessible des de l'adreça https://idcatmobil.seu.cat.

L'enllaç dona accés a la pantalla d'identitats del CAOC on la ciutadania es pot donar d'alta al servei idCAT Mòbil utilitzant un altre certificat digital o bé sense aquesta certificació.

1- L’opció ‘Alta sense certificat’ la poden utilitzar només les persones que tinguin nacionalitat espanyola.
Han d’acreditar la seva identitat:

  • aportant el número i la data de caducitat del DNI, la data de naixement i el codi de barres de la Targeta Sanitària Individual (TSI) que lliura el CatSalut. 

En la pantalla següent es demanarà el telèfon mòbil, a efectes d'identificació i gestió d'avisos, així com el correu electrònic i el codi postal. Posteriorment, s'enviarà una contrasenya d'un sol ús al mòbil informant que s'haurà d'introduir per finalitzar l'alta al registre.

Les persones que es registrin en línia i sense certificat rebran una carta en què se'ls informarà de l'alta en el fitxer Seu electrònica. Es trametrà en el domicili en què constin al padró. Aquesta és una mesura addicional per garantir la no suplantació.

El registre presencial en aquestes oficines és obligatori per a les persones que NO tenen la nacionalitat espanyola. Us heu d’adreçar a una de les Oficines d’Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya següents:

  • Oficina d’Atenció Ciutadana de Girona
    Pl. de Pompeu Fabra, 1 (Edifici Santa Caterina)
    17002 Girona (Gironès)