17Juliol2019

Sou aquí: Formulari inscripció 23è Llapis de Sant Jordi 2019
Fill out my online form.

*BASES: 23è LLAPIS DE SANT JORDI  Concurs literari – Pals 2019

1. PRESENTACIÓ

L’obra es presentarà en llengua catalana, amb un màxim de 3 fulls din-A4 escrits per una sola cara. Cada participant només podrà presentar 1 obra.

a) Adults .- Dues modalitats: Poesia i Prosa. Els concursants només podran participar en una d’elles; per tant, qui opti per la poesia no podrà presentar cap treball en prosa o a l’inrevés.

b) Juvenil i Infantil .- Poden presentar la seva obra escrita en poesia o en prosa.

2. TEMA

El tema serà lliure.

3. LLIURAMENT DELS TREBALLS

Els treballs es poden lliurar:

a) Al web de l’Ajuntament de Pals (www.pals.cat/cultura ). L’últim dia per presentar els treballs serà el dimarts, 8 abril 2019.

b) Presencialment, amb suport paper, a les oficines de l’Àrea de Cultura-Arxiu, o bé a la recepció de l’ajuntament (de 9 del matí a 2 de la tarda), i a l’oficina de turisme (de 10 del matí a 2 de la tarda). L’últim dia per presentar els treballs serà el dimarts, 8 d’abril de 2019.

c) Amb suport paper, per correu postal es poden adreçar a Ajuntament de Pals (Àrea de Cultura-Arxiu), Pl. Major 7, 17256 Pals. En aquest cas, la data del franqueig (visible al sobre) serà com a màxim el dilluns, 1 d’abril de 2019.

Per als apartats b) i c), cada participant presentarà 6 còpies de la seva obra en un mateix sobre tancat amb el lema corresponent, especificant categoria, modalitat i grup en què concursen. A dins, hi haurà, a més de les còpies, un sobre petit tancat amb el mateix lema el qual guardarà les dades personals de l’autor (nom i cognoms, adreça, telèfon i mail).

4. CATEGORIES

Categoria infantil:

- Grup A: nascuts l’any 2009 i 2010
- Grup B: nascuts l’any 2007 i 2008

Categoria juvenil:

- Nascuts entre els anys 2003 i 2006, ambdós inclosos

Categoria adults:

- Nascuts l’any 2002 i anteriors (a partir de 17 anys)

5. PREMIS

Categoria infantil: s’atorgaran tres premis (1r, 2n i 3r per a cada grup).
Categoria juvenil: s’atorgarà un únic premi.
Categoria adults: s’atorgarà un únic premi per a la modalitat de Poesia i un únic premi per a la modalitat de Prosa.

El premi consisteix en:

Categoria infantil, grup A i grup B: un llibre, un llapis i un val de 30 € *, 25 € * i 20 € *
Categoria juvenil: un llibre, un llapis i un val de 50 €  per comprar a Amazon.
Categoria adults: 1r premi modalitat Poesia: 300 €, un llapis.

1r premi modalitat Prosa: 300 €, un llapis

Els premis podran quedar deserts.

* Aquest val es podrà bescanviar en establiments del nostre municipi que ja s’indicaran.

6. VEREDICTE DEL JURAT i LLIURAMENT PREMIS

a) Categories juvenil i infantil: dimarts, 23 d’abril, a les 17.00 h, a ca la Pruna.
b) Categoria adults: dimarts, 23 d’abril, a les 19.00 h, a ca la Pruna

7. ACLARIMENTS

  • Les obres premiades seran llegides bé pel mateix autor bé per un rapsode.
  • Tots els autors tindran un record.
  • Les obres han de ser inèdites i no premiades.
  • Els premis i/o records no s’enviaran per correu postal ni per missatger. Es guardaran fins a tres mesos després de la data de lliurament del premi. Amb la no recollida, l’Ajuntament entén que el participant hi renuncia.
  • Les obres no premiades es podran recollir a les oficines de l’Ajuntament fins al 31 de juliol de 2019. No s’enviaran per correu postal. Amb la no recollida, l’Ajuntament entén que el participant hi renuncia i, per tant, seran destruïdes.
  • L’organització es reserva el dret de publicar les obres premiades. Amb la presentació dels treballs, l’autor i el seu representant legal autoritzen l’Ajuntament de Pals a comunicar-lo i a publicar-lo de forma impresa, per mitjà de la xarxa Internet o per qualsevol altre mitjà conegut actualment o en el futur.
  • L’organització es reserva el dret de cedir les obres premiades de categoria infantil a l’AMPA de l’escola Quermany de Pals perquè puguin ser editades.
  • El jurat es reserva el dret de decidir sobre qualsevol punt que no estigui contemplat a les bases.
  • Les activitats desenvolupades amb motiu del lliurament dels premis podran ser fotografiades i/o filmades per tal de donar-ne publicitat als diferents mitjans de comunicació.
  • Les dades personals dels participants seran incorporades a un fitxer de l’Ajuntament de Pals creat amb finalitats de gestió i informació de les activitats organitzades per l’Àrea de Cultura. No seran cedides a terceres persones sense el seu consentiment. Amb la presentació al concurs l'Ajuntament queda autoritzat a efectuar aquest tractament. En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l’àrea de Cultura de l’Ajuntament.