21Abril2018

Sou aquí: INICI Notícies Actualitat Els serveis socials de Pals atenen més de 250 persones durant el 2016

Els serveis socials de Pals atenen més de 250 persones durant el 2016

Un any més, s'han prestat serveis i assistència en un ampli ventall d'àmbits amb l'objectiu de promoure la inclusió social i la lluita contra la pobresa.

El Consell Comarcal del Baix Empordà ha presentat la Memòria de Serveis Socials 2016, un document que recull i analitza les dades de totes les intervencions realitzades al llarg de l'any passat a la comarca. En el cas concret de Pals, es van tramitar 165 expedients per atendre un total de 274 usuaris i usuàries, majoritàriament unitats familiars amb problemàtiques vinculades a la conjuntura econòmica, de salut i/o laboral. El regidor d'Acció Social, Martí Duran, en fa una valoració positiva, ja que representen una disminució respecte l’any anterior, però també manifesta la necessitat de “seguir treballant de manera coordinada amb el Consell Comarcal per combatre i eradicar qualsevol indici de risc d'exclusió social per part dels ciutadans". I afegeix que "l'objectiu principal és millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones".

Principals problemàtiques tractades i recursos mobilitzats

L'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Empordà va desplegar al llarg de l’any 2016 un ampli ventall d'actuacions i mesures amb l’objectiu d’afavorir la igualtat d’oportunitats, la promoció de les capacitats individuals i col·lectives, la convivència de la ciutadania i la solidaritat.  Més d'una quarta part de les 274 persones ateses a Pals van rebre atenció sociosanitària amb problemàtiques relacionades amb la salut i/o la dependència. Un cop detectades les necessitats concretes de cada cas, es van oferir serveis de teleassistència, suport de fisioteràpia o la tramitació de places a centres de dia, entre d'altres.

Els problemes econòmics i en l'àmbit familiar o social concentren també una part significativa de les intervencions de l'òrgan comarcal a Pals. La concessió d'ajuts i beques i l'atenció psicològica són algunes de les mesures impulsades per combatre la pobresa. A més, es van destinar recursos a tractar problemàtiques relacionades amb la inserció laboral, l'estrangeria, l'ensenyament o la inclusió social de les persones amb mobilitat reduïda. L'informe, a més, posa de manifest la necessitat de donar continuïtat aquest any 2017 al projecte Ubuntú, un grup d'atenció psicosocial per a persones que, per la seva situació familiar i econòmica, presenten risc d'aïllament i marginació social.

Serveis complementaris a Pals

Al marge dels serveis prestats per l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Baix Empordà en l'àmbit comarcal, l'Ajuntament de Pals també va posar en funcionament un conjunt de programes adreçats a persones vulnerables amb la voluntat de garantir la seva inclusió social i comunitària. D'aquesta manera, la Regidoria d'Acció Social va promoure els següents serveis complementaris: el transport adaptat al centre de dia Palafrugell Gent Gran, el transport adaptat per a visites mèdiques a Palamós, el Servei d'Integració Educativa, els cursos de català bàsic per a immigrants, el grup d'atenció psicosocial, els ajuts i beques escolars i els ajuts econòmics d'urgència.