23Maig2019

Sou aquí: INICI Notícies Actualitat Resum del Ple municipal del mes de maig de 2018

Resum del Ple municipal del mes de maig de 2018

El consistori dona llum verda al servei públic d’estacionament amb limitació horària i a la modificació de l’ordenança de taxes per parades i casetes de venda, a més de tancar el pressupost del 2017 amb superàvit.

El servei públic d’estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de Pals va ser el punt principal del darrer Ple municipal. Cap regidor es va oposar al sistema de control de la zona blava, que ha entrat en funcionament aquest mes de juny i que és gratuït pels veïns i veïnes de la població i contempla abonaments pels qui tinguin segones residències o treballin a la vila. Hi van votar a favor els regidors de l’equip de govern i els grups de l’oposició es van abstenir.

L’empresa encarregada de la gestió del servei és Giropark SAU, que es va adjudicar el concurs públic per un període de quatre anys més dos de prorrogables. L’empresa disposa d’un sistema de lectura de matrícules que permet que els veïns i veïnes no hagin de fer cap tràmit per tal de poder aparcar a la zona blava. L’alcalde de Pals, Sergi Brull, va afirmar que «el servei ha de permetre que els veïns i veïnes guanyin en qualitat de vida i els visitants puguin moure’s per Pals amb comoditat i en benefici de tothom».

A més d’aquesta qüestió, el Ple va debatre sobre la modificació de l’ordenança fiscal que regula les taxes que han de pagar les empreses que vulguin muntar una parada, barraca, caseta de venda, atracció o espectacle a la vila de Pals. El Ple va aprovar contemplar exempcions a aquesta taxa sempre i quan els tècnics municipals considerin que aquella instal·lació pot tenir un interès rellevant pel municipi. El punt es va aprovar amb 9 vots a favor i dues abstencions (PSC).

Per últim, el Ple va donar compte de la liquidació del pressupost del 2017, el qual es va tancar amb superàvit i complint les normes d’Estabilitat Pressupostària i la Regla de Despesa. L’alcalde Sergi Brull va explicar que les bones xifres «són resultat de la bona gestió econòmica i l’aposta per l’equilibri pressupostari, l’austeritat en la despesa i el manteniment de la inversió en el municipi».