16Juliol2019

Sou aquí: INICI Notícies Actualitat El Programa de Control de Plagues ha realitzat 269 actuacions el 2018

El Programa de Control de Plagues ha realitzat 269 actuacions el 2018

Durant aquest any, hi ha hagut instal·lats 47 punts de control per a rosegadors, dos més que el 2017.

Cada any, la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Pals, juntament amb la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter, s'encarrega d'executar el Programa de Control de Plagues en edificis municipals i de rosegadors a la via pública. Recentment, s'ha publicat la memòria de l'any 2018, on s'especifica que, per tal de mantenir sota control la població de rosegadors en l'àmbit públic, l'Ajuntament ha instal·lat una xarxa de punts de control estratègicament repartida pel municipi.

En aquests punts es subministra rodenticida de manera segura i controlada. La revisió dels punts de control ha estat periòdica per poder fer un seguiment de l'activitat de rosegadors i afegir rodenticida quan ha estat necessari. Aquests punts de control es col·loquen en tres tipus d'espais: la xarxa del clavegueram, la superfície i els embornals. D'aquesta manera, es controlen els diferents hàbitats freqüentats per rosegadors.  

En total, durant l'any 2018 hi ha hagut instal·lats 47 punts de control per a rosegadors, dos més que durant el 2017. Aquests punts, distribuïts per diferents llocs del municipi, s'han anat activant o desactivant en funció de la major o menor activitat de rosegadors observada en cadascun. Els esmentats punts s'han revisat en 6 ocasions, i això ha suposat un total de 269 actuacions.A més, es va eliminar un niu de vespa asiàtica

Atenció personalitzada de casos privats

Al llarg de l'any 2018, també s'ha continuat amb l'atenció de queixes per la presència de rosegadors. En els casos que la problemàtica es trobés a la via pública, s'ha prosseguit a fer una desratització i, en cas necessari, prendre alguna mesura correctora.