21Abril2018

SUBVENCIONS REBUDES


 

  • La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del dia 21 de juny de 2016, ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Pals  una subvenció de1.674,00 euros per a d’arranjament de camins, dins la línia de subvencions Campanya de subvencions per a actuacions en camins rurals i la prevenció d’incendis forestals, línia 1. per a l’anualitat de 2016.
  • La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del dia 2 d’agost de 2016, ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Pals  una subvenció de 3.450,00 euros per a l’adaptació d’una cambra higiènica accessible al Poliesportiu, dins la línia de subvencions ”Suport als ajuntaments per a actuacions urgents  d’adaptació a la seguretat, l’habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius existents a la província de Girona” per a l’anualitat de 2016.

Històric 2015

  •  La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió del dia 7 d’abril d’enguany, ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Pals una subvenció de 37.860,00 euros  per a despeses culturals i millores puntuals a diferents vials del municipi, dins el  programa “Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2015”.
  • La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 1 de setembre de 2015, va resoldre concedir  a l’Ajuntament de Pals la subvenció de 14.291,96 € a fons perdut pel Projecte de circulació al carrer del Golf amb el carril bici, dins el Pla Especial d’Inversions Sostenibles, any 2015
  • La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió del dia 5 de maig d’enguany, ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Pals una subvenció de 24.000,00  euros per a la restauració de la Torre de les Hores,  dins la línia de subvencions als ajuntaments , entitats i particulars de les comarques gironines per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial, de l’Àrea de Cooperació Local, Cultural i Acció Social, per a l’anualitat de 2015.
  • La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió del dia 5 de maig d’enguany, ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Pals  una subvenció de 2.000,00  euros per a cursos de formació adreçats al sector turístic i de serveis i al sector comercial del municipi, dins la línia de subvencions a les entitats membres de la XSLPE,  per a l’anualitat de 2015.
  • La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió del dia 19 de maig d’enguany, ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Pals  una subvenció de 1.203,00  euros per a la promoció de l’esport municipal, dins la línia de subvencions ”Suport a l’esport municipal, programa A,” per a l’anualitat de 2015.
  • La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió del dia 19 de maig d’enguany, ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Pals  una subvenció de 1.675,64 euros per facilitar l’accés a les noves tecnologies, per a l’anualitat de 2015.
  • La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió del dia 16 de juny d’enguany, ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Pals  una subvenció de 2.308,85 euros per a l’arranjament de 6,2 km de camins, dins la campanya de “Suport als ajuntaments per a la sega de marges de camins rurals i la prevenció d’incendis forestals, línia 1”, per a l’anualitat de 2015.
  • La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió del dia 3 d’agost d’enguany, ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Pals  una subvenció de 1.317,00 euros, per a la comptabilitat energètica, dins la campanya “Del Pla a l’Acció 2015”.