26Agost2019

Policia local

Revisió periòdica, de gas butà

sapigueu que:

  • Desconfieu de les visites inesperades d'empreses instal·ladores de gas que vénen al vostre domicili per realitzar la revisió del gas butà o del gas natural, si no heu sol·licitat expressament i prèviament el seu servei o no han estat notificades per les empreses corresponents.
  • La Revisió periòdica de les instal·lacions fixes de gas butà s'ha de fer cada 5 anys.
  • La persona titular és qui ha de sol·licitar a una empresa instal·ladora de gas de confiança la revisió reglamentària. Si no coneixeu cap empresa instal·ladora de gas, sol·liciteu informació als gremis d'instal·ladors (Ferca).
  • Heu de tenir cura de la realització de la Revisió periòdica per part d'un instal·lador autoritzat, demaneu-li un pressupost detallat i complet abans de la realització del servei. Les empreses han de tenir a disposició dels clients, redactada almenys en català, la tarifa de preus dels materials, de la mà d'obra, dels transports i/o desplaçaments i de qualsevol altre servei ofert.
  • Compareu preus. El preu al públic de Repsol Butà és: revisió 20 euros, substitució del tub caducat, 8 euros.
  • El tub flexible s'ha de canviar quan caduca i el regulador quan s'ha fet malbé; aquests dos elements estan exclosos de la revisió.
  • Una estufa de butà o una cuina mòbil amb una sola bombona connectada per un tub flexible no necessiten passar la revisió periòdica. Ara bé, la persona titular o usuària ha de tenir en bon estat d'ús l'aparell i la petita instal·lació associada (regulador acoblat a l'envàs i tub flexible). És molt important que comproveu la caducitat del tub flexible que connecta l'aparell i que el reemplaceu abans que caduqui. Els reguladors acoblats a l'envàs no tenen caducitat.
  • Quan l'instal·lador autoritzat hagi realitzat la revisió, enganxarà un adhesiu que n'acrediti la data i serveixi de recordatori per a la propera, i també lliurarà un Certificat de Revisió al propietari, guardeu-lo!
  • La revisió periòdica s'ha de pagar en efectiu