26Agost2019

Endeutament municipal

Resum gràfic de la evolució de l’endeutament 

Adjunt PDF estat de l’endeutament municipal actualitzat a 30/06/2016 (CIRBE).

Mas Tomasí Fase 5A

En data 13 de Novembre de 2014 el Ple municipal ha adoptat els següents acords en relació a la proposta d’aprovació provisional de la imposició i ordenació de Contribucions Especials per les obres d’urbanització de Mas Tomasí Fase V-a

ENLLAÇ:

Consultes:

Sobre l’execució de les obres: 

-Àrea d’urbanisme Ajuntament de Pals -
Consultes telefòniques: 972 63 61 61 - Dilluns, dimecres i dijous de 13 h a 14 h
Consultes presencials els dijous: Cal demanar hora al tel: 972 63 61 61 - Dijous de 10 h a 12.30 h
Correu: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Sobre el càlcul de les quotes, els terminis de pagament i sol·licituds d’ajornament o fraccionament:

Consell Comarcal del Baix Empordà – Servei de Recaptació
Carrer dels Tarongers, 12 (Can Salamó) 17100 La Bisbal d’Empordà
Tel. 972 64 09 24  Correu electrònic: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

 

Costos dels serveis municipals

L’Ajuntament de Pals amb la finalitat de garantir l’accés de la població a la informació relativa als costos dels serveis mínims de competència municipal i d’altres que aquest presti,  ofereix seguidament informació relativa a l’anàlisi dels costos efectius dels serveis públics municipals.

Les dades proporcionades han estat elaborades partint de la informació dels estats comptables municipals i quan això fora necessari realitzant les estimacions oportunes des de l’àrea d’intervenció.

Els imports oferts no han estat actualitzats amb l’IPC general des de la data de l’exercici fins a data actual per oferir major fidelitat al resultat final, data de la darrera actualització: 28/08/2016.
En qualsevol cas, els detalls dels totals relacionats es poden sol·licitar a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

RELACIÓ DE SERVEIS:

Els Serveis Municipals que actualment presta l’Ajuntament de Pals són:

 • Gestió de la Escola Bressol Municipal Quermany Petit
 • Casal d'estiu
 • Instal·lacions Esportives

La informació que es presenta per cadascun dels serveis municipals desglossada per anualitats és:

 •  Relació de costos directes imputables al servei
 •  Relació de costos totals efectius* imputables al servei
 •  Ingressos del Servei
 •  Cobertura del servei (respecte als costos directes)
 •  Cobertura del servei (respecte als costos totals efectius*)        

 *costos totals efectius = (costos directament imputables al servei + part proporcional dels costos dels centres medials imputables al servei)


Costos Directes:

Actualitzat 28/08/2016        
Suma de total CD any referencia        
SERVEI 2011 2012 2013 2014 2015
Escola bressol 189.595,81 162.993,34 156.296,71 155.886,34   
Casal d'Estiu 67.681,19 69.247,76 64.735,00 53.862,88   
Instal.lacions esportives     104.551,83 110.366,60 116.507,27

Costos totals:

Actualitzat 28/08/2016        
Suma de total cost servei any referencia        
SERVEI 2011 2012 2013 2014 2015
Escola bressol 252.204,40 223.901,27 212.791,92 213.755,14   
Casal d'Estiu 90.030,97 95.124,51 88.134,20 73.858,09   
Instal.lacions esportives     142.343,27 151.337,36 163.759,98 

 Ingressos dels Serveis:

Actualitzat 28/08/2016        
Suma de CI any referencia        
SERVEI 2011 2012 2013 2014 2015
Escola bressol 167.957,50 107.992,42 92.357,00 85.621,00   
Casal d'Estiu 41.512,00 32.618,50 35.149,50 36.570,00   
Instal.lacions esportives     34.008,50 41.319,00 44.506 

Cobertura del servei (sobre costos directes): 

Cobertura del servei (sobre costos totals):

En compliment del previst a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les empreses que hagin d’emetre factures a l'Ajuntament de Pals, des del dia 15 de gener de 2015, han de presentar-les en format electrònic a través del servei e.FACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, el qual ja està adherit al Punt General d'entrada de factures de l'Estat (FACe) mitjançant el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya.

EMPRESES QUE ESTAN OBLIGADES A ENVIAR-NOS FACTURES ELECTRÒNIQUES:

 • Societats anònimes;
 • Societats de responsabilitat limitada;
 • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola;
 • Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària;
 • Unions temporals d'empreses;
 • Agrupació d'interès econòmic, Agrupació d'interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d'inversions, Fons d'utilització d'actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titularització hipotecària o Fons de garantia d'inversions.

SOC AUTÒNOM

Tot i que no és obligatori, si així ho desitja podrà presentar les seves factures electrònicament.

Queden exemptes de l'obligació de transmetre'ns les factures electrònicament les factures que tinguin un import inferior a 5.000 € i les dirigides als serveis exteriors.

REGISTRE I ENTREGA DE LES FACTURES ELECTRÒNIQUES

El punt general d'entrada (plataforma) de factures electròniques seleccionat per l’Ajuntament de Pals és:

ACCÉS A LA BÚSTIA DE LLIURAMENT DE FACTURES

INFORMACIÓ IMPORTANT:

Els codis DIR3 per als òrgans gestors, per a les unitats tramitadores i les oficines comptables és el L01171241.

Les factures han de ser amb format XML “facturae”. Els pdf no són vàlids.

Caldrà que en la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, obra o subministrament, així com el departament o centre al qual s’ha realitzat el servei o obra, o lliurat el material, i en el seu cas els números d’albarà i si s’escau el període de facturació del servei.

Cal utilitzar un certificat digital:

 • Si sou persona física, és suficient amb DNle i amb ldCAT.
 • Si es tracta de persona jurídica, es pot utilitzar el certificat de la FNMT.

AJUDA I SUPORT:

PROGRAMES PER GENERAR FACTURES ELECTRÒNIQUES (gratuïts)

 

Sobre revisions de Padrons Fiscals

L’ajuntament de Pals té la responsabilitat sobre els tributs i taxes municipals, entre ells els de caràcter tributari. I té la obligació de procurar el repartiment de beneficis i càrregues entre els contribuents afectats sota els principis generals d’eficiència i proporcionalitat, respectant i fent respectar la justícia tributària.

L’ajuntament de Pals ha encarregat a l’empresa ATC-SIG SL les tasques associades a l’actualització i el manteniment del padró de l’IBI, però també els altres padrons, com guals, portals, escombraries i activitats econòmiques.

Les tasques d’actualització de padrons consisteixen en el següent:

 • Treball de camp exhaustiu; fotografies actuals de totes les finques
 • Comparació de la realitat amb les bases de dades dels padrons
 • Detecció de discrepàncies
 • Enviament dels requeriments i les notificacions als contribuents
 • Atenció personalitzada
 • Recopilació de la documentació i generació dels expedients
 • Resolució dels expedients.

Aquests treballs d’actualització de padrons són iniciativa de l’Ajuntament de Pals, abans de que el municipi entri en el procés de regularització que ha iniciat el Ministeri d’Hisenda, i que implicarà als ciutadans una taxa per  l’alteració cadastral.

APLICACIONS TERRITORIALS I CARTOGRÀFIQUES
Marta Contreras Teixidó - Cap de projectes
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
Tel. 972 207 347