26Agost2019

Sou aquí: Processos selectius ÀREES Seguretat Ciutadana

Zona Blava

INFORMACIÓ ABONAMENT SEGONES RESIDENCIES / INFORMATION BONUS SECOND RESIDENCES 

 

 


 INFORMACIÓ ABONAMENT TREBALLADORS D'EMPRESES AMB SEU A PALS

Abonament zona blava treballadors

PER GAUDIR DEL ABONAMENT PER TREBALLADORS DE LA ZONA BLAVA 2019.  CAL ENVIAR EL FORMULARI.
3 Passos previs:     

 1. Disposar de contracte de treball d'una empresa amb seu a Pals i tenir-ho a disposició per poder omplir el formulari.

 2. Fer pagament de 65 euros per gaudir de l’abonament d’estiu de la Zona Blava del municipi.
  HI HA 3 MANERES DE FER EL PAGAMENT:

  (A) CLIENTS DE “LA CAIXA” línia oberta
  Seleccionar pestanya: “pagaments i impostos”
  Seleccionar una entitat emissora
  Impostos municipals, multes i taxes
  Introdueix el codi entitat: 0620678

  (B) TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA:
  Número: ES84 2100 0905 1302 0013 5279 (La Caixa)
  Inscriure la matrícula del cotxe a registrar.

  (C) ALS CAIXERS AUTOMÀTICS DE LA CAIXA (24 h X 365 dies):
  Pagaments a tercers, Ajuntaments
  Seleccionar: Pagaments, Impostos i devolucions
  Operar sense codi de barres
  Codi entitat: 0620678 
  Inscriure la matrícula del cotxe a registrar.

 3. Omplir, adjuntar: Rebut pagament Zona Blava, copia contracte de treball i enviar el formulari: 

(Una vegada ens faci arribar el formulari de pagament, caldrà esperar 48 hores perquè s’activi la Zona Blava)

*L’abonament NOMÉS fa referència a la Zona Blava. NO a la Zona Vermella, per la qual sempre caldrà treure tiquet, ni a la Zona Verda que és exclusivament per a residents.


Fill out my online form.

Abonament zona blava segones residencies

   PER GAUDIR DEL ABONAMENT 2019 DE LA  ZONA BLAVA CAL ENVIAR EL FORMULARI.    
   3 Passos previs:   

 1. Estar al corrent de pagament del rebut de l’IBI de l’any 2018. Disposar de la Referència cadastral: combinació de 20 números i lletres i tenir-ho a disposició per poder omplir el formulari. 

 2. Fer pagament de 65 euros per gaudir de l’abonament d’estiu de la Zona Blava del municipi.
  HI HA 3 MANERES DE FER EL PAGAMENT:

  (A) CLIENTS DE "LA CAIXA"  amb línia oberta
  Seleccionar pestanya: “pagaments i impostos”
  Seleccionar una entitat emissora
  Impostos municipals, multes i taxes
  Introdueix el codi entitat: 0620678

  (B) ALTRES ENTITATS: transferència bancària:
  Número: 
  ES84 2100 0905 1302 0013 5279 (La Caixa)  
  Inscriure la matrícula del cotxe a registrar.

  (C) ALS CAIXERS AUTOMÀTICS DE LA CAIXA (24 h X 365 dies):
  Pagaments a tercers, Ajuntaments
  Seleccionar: Pagaments, Impostos i devolucions
  Operar sense codi de barres
  Codi entitat: 0620678 
  Inscriure la matrícula del cotxe a registrar.

 3. Omplir, adjuntar els 2 rebuts (Rebut pagament Zona Blava, rebut de pagament de l’IBI 2018)  i enviar el formulari: 

(Una vegada ens faci arribar el formulari de pagament, caldrà esperar 48 hores perquè s’activi la Zona Blava)

*L’abonament NOMÉS fa referència a la Zona Blava. NO a la Zona Vermella, per la qual sempre caldrà treure tiquet, ni a la Zona Verda que és exclusivament per a residents.


Fill out my online form.

PARA DISFRUTAR DEL ABONO 2019 DE LA ZONA AZUL HAY QUE ENVIAR EL FORMULARIO.
3 Pasos previos: 

 1. Estar al corriente de pago del recibo del IBI del año 2018. Disponer de la Referencia catastral: combinación de 20 números y letras y tenerlo a disposición para poder llenar el formulario. 

 2. Hacer el pago de 65 euros para disfrutar del abono de verano de la Zona Azul.
  HAY 3 MANERAS DE HACER EL PAGO:


  (A) CLIENTES DE "LA CAIXA" con línea abierta
  Seleccionar pestaña: "pagos e impuestos"
  Seleccionar una entidad emisora
  Impuestos municipales, multas y tasas
  Introduce el código entidad: 0620678

  (B) OTRAS ENTIDADES  BANCARIAS:
  Transferencia al Número: ES84 2100 0905 1302 0013 5279 (La Caixa)
  Código Entidad: 0620678 
  Inscribir la matrícula del coche a registrar.

  (b) EN LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS DE LA CAIXA (24 h X 365 días):
  Pagos a terceros, Ayuntamientos
  Seleccionar: Pagos, Impuestos y devoluciones
  Operar sin código de barras
  Código entidad: 0620678 
  Registrar la matrícula del coche.

 3. Rellenar, adjuntar los 2 recibos (Recibido pago Zona Azul, recibido de pago del IBI 2018) y enviar el formulario:
  (Una vez nos envie el formulario de pago, habrá que esperar 48 horas porque se active el abono de la  Zona Azul)

El abono SOLO hace referencia a la Zona Azul. NO en la Zona Roja, por la cual siempre habrá que sacar ticket, ni en la Zona Verde que es exclusivamente para residentes.

 

Fill out my online form.