26Agost2019

Sou aquí: Processos selectius ÀREES Hisenda Pagament a proveïdors

Obligacions pendents de pagament

Mitjançant el Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers (BOE núm.155) es posa en marxa una última i tercera fase del citat mecanisme, en la qual novament s'amplia tant l'àmbit subjectiu com objectiu d'aplicació i s'estableixen les especialitats del procediment necessàries amb l'objectiu d'ajudar les comunitats autònomes i entitats locals a reduir el seu deute comercial acumulada i que puguin estar en millors condicions de complir amb les noves reformes estructurals de control del deute comercial.

L’ajuntament de Pals informa que no consta cap obligació pendent de pagament amb les condicions descrites en l’esmentat Reial Decret Llei.

Pagament a proveïdors. La llei 15/2010, de 5 de Juliol, de modificació de la llei 3/2001, de 29 de Desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercial, estableix entre d’altres les següents mesures:
a) Des de un punt de vista  dels terminis de pagament al sector públic, es redueixen a un màxim de 30 dies el termini de pagament, que s’aplicarà des del dia 01 de gener de 2013
b) S’estableix un nou registre de factures de les administracions locals.

S’ofereix a títol informatiu la relació d’informes d’intervenció sobre l’acompliment del calendari de pagaments imposat per llei:

 .