23Maig2019

Sou aquí: TINENTS D’ALCALDE

CONCEPTE
Els Tinents d'Alcalde existeixen a tots els ajuntaments, i substitueixen, per l'ordre del seu nomenament, a l'Alcalde en els casos de vacant, d'absència o de malaltia.

Són lliurement nomenats i revocats  per l'Alcalde d'entre els membres de la Junta de Govern Local. Els nomenaments i els cessaments es faran mitjançant una resolució de l'Alcalde, de la qual es donarà compte al Ple en la primera sessió que s'efectuï, i es notificarà, també, personalment als designats.

El nombre de Tinents d'Alcalde no pot excedir el nombre de membres de la Junta de Govern Local. La condició de Tinent d'Alcalde es perd, a més de pel cessament, per renúncia expressa manifestada per escrit i per pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern Local.

NOMENAMENTS
En data 19 de juny de 2015 es va dictar el Decret núm.498/2015, en virtut del qual es nomenen Tinents d’Alcalde els regidors següents:

SÍLVIA MONAR I AYNIER
PRIMERA TINENT D’ALCALDE
Regidora delegada de Turisme, Comerç, Empresa i Ocupació
(Junts per Pals-Acord Municipal)

Contacte: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

MARTÍ DURAN I BOFILL
SEGON TINENT D’ALCALDE
Regidor delegat d’Hisenda, Ensenyament i Acció Social
(Junts per Pals-Acord Municipal)

Contacte: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

MAITE SERVIÀ I PERICAY
TERCERA TINENT D’ALCALDE
Regidora delegada d’Urbanisme
(PDeCAT)

Contacte: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.


Enllaç edicte BOPG