Abocar deixalles a llocs indeguts o no separar correctament pot comportar sancions dels 200 als 600€

12/11/2021

L’Ajuntament de Pals recorda que segons les ordenances municipals es poden aplicar sancions econòmiques per no separar correctament els residus (fins a 300 euros) i per abocaments a llocs indeguts (de 200 a 600 €).  

Mitjançant una imatge adjunta a la notícia es recorda com separar correctament els residus amb què va a cada un dels contenidors del vidre, paper, orgànica, envasos i rebuig.  

També s’adjunten imatges d’exemples d’abocaments a llocs indeguts per reflexionar sobre un tema que ens afecta a tots  totes. Mantenir el planeta en condicions és cosa de tothom i des de l’Ajuntament de Pals es demana un esforç comú i que una de les accions que es pot fer a casa és reciclar correctament.