Actuació d’embelliment de la plaça de l’Església de Masos de Pals

25/11/2020

L’Ajuntament de Pals ha instal·lat un tancament de fusta als contenidors de la plaça de l’església de Masos de Pals.

Recentment s’han portat a terme els treballs per instal·lar tanques de fusta i una àrea de reciclatge a la plaça de l’església de Masos de Pals amb l’objectiu de millorar l'aspecte visual d'aquest espai.

Cal destacar que amb el tancament de fusta perimetral es pretén millorar el paisatge urbà reduint l’impacte visual dels contenidors i delimitar i protegir aquesta àrea.

En aquest punt també s'hi troben contenidors de totes les fraccions de recollida selectiva per tal de facilitar el reciclatge als veïns i veïnes de la zona.