Ajuts a l’autoconsum i emmagatzematge d'energia renovable i a sistemes tèrmics renovables

14/09/2021

L’Institut Català d'Energia (ICAEN) obrirà properament una nova línia d’ajuts per a totes aquelles persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, així com les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia, per incentivar la realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb energia renovable.

L’import total que es destinarà a aquests ajuts, per tot Catalunya, és de 114.988.848 €. Els ajuts es podran sol·licitar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria i fins al 31 de desembre de 2023.

Les bases reguladores del programa es poden consultar a: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10824.pdf

Per a més informació podeu clicar la imatge següent: