Ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19

14/12/2020

El passat 10 de desembre, la Generalitat va aprovar les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals, persona física, o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa.

L'objecte de les basses és regular la tramitació i la concessió dels ajuts extraordinaris i d'emergència per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals, persona física, o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa, d'acord amb el que estableix el Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les consequüències de la COVID-19, d'acord amb les previsions de l'article 1 del Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, i de conformitat amb l'Ordre TSF/201/2020, de 26 de novembre, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia.

Aquest ajut extraordinari i d'emergència consisteix en una prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, que té la finalitat d'afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

Informació addicional