Aprovada la modificació pressupostària per un import de 1.116.000 Euros

07/05/2021
En el Ple municipal extraordinari celebrat aquest dimecres s’ha aprovat per unanimitat la concessió de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit al pressupost general de l’any  2021 per un import total de 1.116.000 €. Aquestes modificacions pressupostàries s’han dut a terme amb caràcter excepcional  gràcies a la suspensió de les regles fiscals d’aplicació en el vigent exercici que han permès l’aplicació del romanent líquid de tresoreria acumulat com a resultat dels superàvits assolits en els darrers exercicis.

 

Aquesta major disponibilitat pressupostària equival a un increment del 17,60 % del pressupost aprovat inicialment, i es destinarà a millorar la imatge del municipi, a arranjar barris i zones amb dèficits urbanístics i ampliar la dotació pressupostària de diverses aplicacions i actuacions. En definitiva, aquestes actuacions milloraran la vida dels vilatans i ajudaran a potenciar l'activitat turística, comercial i cultural de Pals.

 

Algunes de les principals actuacions que ja s’han començat a executar o que s’iniciaran les properes setmanes són les que es detallen a continuació tot i que no es descarten noves modificacions abans de finalitzar l’exercici:

 • S’han portat a terme tasques d’asfaltatge a diversos carrers del municipi.
 • S’està reparant i acondicionant el passeig de la zona de la platja del Grau.
 • Inversió en la reposició de nou enllumenat públic, adquisició de mobiliari urbà, material per a la brigada municipal i de material esportiu pel pavelló i el camp de futbol. Compra de nous WC i material per a la zona de la platja.
 • Projecte d’adequació del recinte arqueològic i parc de la Torre Mora.
 • Fase VI-b Urbanització Mas Tomasí
 • Fase V de la rehabilitació de Ca la Pruna i adquisició de mobiliari per a la nova sala d’actes.
 • Actuacions de reparació i manteniment de les vies públiques del municipi i camins. També la rehabilitació de la zona del Mirador de Josep Pla, la neteja de les franges perimetrals, entre altres mesures.
 • Renovació dels giratoris del carrer del Golf i de l’Avda del Grau a la Platja de Pals
 • Instal·lació tram d’antena R.Liberty a la rotonda de la Torre Mora.
 • Remodelació de la zona comercial de la Platja de Pals: ampliació de la vorera del costat de la zona comercial i modificació de la il·luminació.
 • Reparació de l’instal·lació elèctrica i hidràulica de la rotonda sud.
 • Promoció cultural. Festival Musica’t 2021
 • L’increment del saldo disponible en aplicacions que es consideren essencials pel bon funcionament dels serveis públics per assegurar la disponibilitat de crèdit, com són la conservació de l’enllumenat públic, despeses generals en les escoles, jardineria.