Aprovades les bases de les subvencions per al pagament del lloguer

25/04/2021

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ja ha publicat les bases de les subvencions a sectors de població en risc d'exclusió social per al pagament del lloguer. Els ajuts, impulsats pel Departament de Territori i Sostenibilitat, i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, es podran sol·licitat properament.

La Resolució TES/1169/2021, de 13 d'abril, publicada al DOGC número TES/1169/2021, de 26 d’abril, obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2021

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC (27 d’abril de 2021), i finalitza el dia 4 de juny de 2021 

Les bases reguladores d'aquestes subvencions es poden consultar a https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8384/1845329.pdf