Arranjament de camins de Pals

11/10/2023

L'Ajuntament de Pals continua treballant pel bon manteniment del municipi i segueix realitzant els treballs d'arranjament dels camins de titularitat municipal. Els treballs responen a la voluntat del Consistori de garantir el bon estat dels camins per facilitar el moviment i la circulació per aquests.

L’actuació ha comptat amb una subvenció de 1.400 euros de la Diputació de Girona en el marc de les subvencions dels Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2023 d’aquest ens per a actuacions en camins rurals.