Cobertura dels serveis essencials del Registre Civil dels Jutjats de Pau

06/04/2020

Vista la declaració de l’estat d’alarma per evitar la propagació del COVID-19, i amb l’objectiu de prestar els serveis essencials del registre civil d’acord amb el Protocol d’actuació per a la cobertura dels serveis essencials del registre civil aprovat el 27 de març, el personal dels jutjats de pau, en general, estarà en situació de disponibilitat i, atès que actualment no disposa d’accés remot al sistema informàtic (Inforeg), estarà localitzable per atendre les actuacions essencials del registre civil previstes a la Instrucció 1/2020, de 15 de març.

S’entenen com serveis essencials els següents:

  • Llicències d’enterrament;
  • Matrimonis in articulo mortis;
  • Naixements en termini peremptori (quan estigui proper el venciment del termini d’inscripció).

Les dades de contacte són les següents:

  • Horari d’atenció de 9 a 14 h, truqueu al telèfon: 972.63.61.61.

        Correu: registrecivil@pals.cat

  • Fora d’aquest horari, truqueu al telèfon: 972.94.62.26.

        (deganat del partit judicial / jutjat de guàrdia segons el partit judicial).

 

Informació addicional