Com preparar la casa contra possibles incendis

03/04/2023

La Diputació de Girona ofereix indicacions d’autoprotecció.

Els focs augmenten la freqüència durant els mesos d’estiu, però la tasca per prevenir-los comença molt abans. Davant el risc d’incendi, la Diputació de Girona ha publicat una sèrie d’instruccions per adaptar qualsevol edificació propera a zones boscoses. 

Les autoritats recomanen que les tanques que rodegen el jardí siguin de materials incombustibles i, en cas de ser tancats vegetals, que hi hagi discontinuïtat amb materials no inflamables. La continuïtat tant vertical com horitzontal i la volada arbòria sobre la teulada són un perill. També recorden que els punts de foc haurien de tenir un barret de xemeneia o un mataespurnes, i mai han d’estar col·locats a prop dels arbres. 

Pel que fa a la vegetació que habita els jardins i patis, és millor plantar-ne de resistent i ben separada de l’habitatge. Sempre és preferible optar per espècies autòctones, adaptades a les condicions, o espècies que acumulin humitat. També les que generen poca vegetació morta i tenen nivells baixos d’oli, resines volàtils o cera. Cal evitar les espècies exòtiques invasores. 

L’edifici hauria de tenir parets no rugoses, amb obertures resguardades i amb finestres i portes de materials incombustibles. Les entrades o zones de pas a l’espai exterior és recomanable que siguin de grava, llosa o pedra, i han d’estar sempre lliures de vegetació seca, matolls i volada arbòria. I les restes vegetals s’han de gestionar de forma regular. L’acumulació de fullaraca, llenya o altres combustibles com gas, GLP o fems poden facilitar la crema.  

  • Autoprotecció incendis