Comença la prohibició de fer foc al bosc

16/03/2022

Del 15 de març al 15 d’octubre ja no es pot encendre foc en terreny forestal. Si es necessita fer cremes en terrenys forestals o en la franja de 500 metres al seu voltant cal demanar autorització i, sobre tot, extremeu les precaucions. Enguany ja hi ha hagut 150 incendis forestals que han cremat 454 hectàrees.

No es pot fer foc sense autorització

Aquesta prohibició té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat.

  • No es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa.
  • No es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura.
  • Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

  •  Comença la prohibició de fer foc al bosc