Comunicat Ajuntament de Pals davant l’activació en fase d’emergència del PROCICAT

12/03/2020

BAN 12/2/2020

Davant l’activació en fase d’emergència del Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) pel brot de Covid-19, en la impossibilitat de celebrar actes socials que apleguin més de 1000 persones en espais tancats, limitar la resta a un terç de l’aforament màxim, i la suspensió de les activitats amb infants i joves de més d’un centre educatiu, l’Ajuntament de Pals pren un conjunt de mesures preventives en relació amb els equipaments i activitats municipals, durant un període de quinze dies prorrogables.

Suspensió d’activitats

 

  • Suspensió de totes les activitats esportives, culturals i de lleure organitzades per l’Ajuntament o d’aquelles que desenvolupen clubs i entitats en equipaments esportius i culturals municipals que restaran tancats al públic: Pavelló municipal de Pals, Local Polivalent dels Masos, Camp de futbol, Biblioteca municipal, Centre Cívic, Ca la Pruna i la Llar d’Infants Quermany Petit.

 

  • El Departament d’Educació, seguint instruccions del Departament de Salut i com a mesura excepcional per contenir el coronavirus, ha pres la decisió de tancar a partir de demà, divendres 13 de març, tots els centres educatius del país i, per tant, han quedat suspeses les classes en horari lectiu i les activitats extraescolars del CEIP Quermany.

 

Pel que fa a l’atenció ciutadana, es demana que tota la informació o tramitació de documents que hagin de fer els ciutadans i ciutadanes es faci de manera telemàtica o telefònica en la mesura possible. Per això, els serveis municipals que fan atenció al públic reforçaran l’atenció telefònica per sobre de l’atenció presencial.

 

Cal tenir en compte que aquestes mesures, així com els plans de contingència que es puguin adoptar en el futur, s’hauran d’adequar a l’evolució de l’epidèmia i s’atendran, en qualsevol cas, a les instruccions i directrius de les autoritats sanitàries i de l’evolució del pla d’emergències PROCICAT, per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

 

Igualment us vull recordar la importància de seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries per a fer front a la propagació de la malaltia:

  • Rentar-se les mans sovint amb desinfectant de mans a base d'alcohol o amb aigua i sabó.
  • Tapar-se la boca i el nas en tossir o esternudar, preferiblement amb el colze o amb un mocador d’un sol ús.

 

  • Procurar mantenir la distància prudencial quan algú esternudi, tussi o tingui febre.
  • Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca.
  • Si teniu febre, tos o dificultat per respirar, no espereu i demaneu atenció mèdica a temps. Truqueu al 061.
  • Evitar compartir menjar o estris (coberts, gots, tovallons...) i altres objectes sense haver-los netejat bé.
  • Les mascaretes no són efectives per evitar contagiar-se'n. Sols en són per evitar contagiar els altres quan s'està ja malalt.

 

Recordeu que totes aquestes mesures són de caràcter preventiu. Actualment no hi ha constància de cap persona afectada a Pals. L’objectiu principal d’aquestes mesures és evitar la propagació del virus, d’elevada contagiositat, aïllant les persones potencialment malaltes.

 

BAN 15/3/2020

 

Un cop publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) núm.67, de 14 de març de 2020, el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i amb l’objectiu de contribuir a evitar la propagació i el contagi per part d’aquest, s’adopten, amb caràcter excepcional i únicament per al període comprès entre el 16 i el 30 de març de 2020, ambdós inclosos, les mesures següents:

_Tancament de totes les dependències de titularitat municipal. No obstant això, i pel que fa referència a la Casa Consistorial, es garantirà l’assistència telefònica i telemàtica amb personal administratiu i durant la jornada laboral habitual (de dilluns a divendres, de 9.00ha 14.00h). Així mateix succeirà amb l’Oficina municipal de Turisme, la qual igualment atendrà, de forma no presencial, les consultes que es dirigeixin dins l’esmentada jornada.

_Tancament de les oficines de la Policia Local, la qual es limitarà a l'atenció telefònica, sense perjudici de situacions d’acreditada urgència que justifiquin un altre tipus d’atenció. Per altra banda, es garanteix el patrullatge d’agents en condicions de normalitat.

_Suspensió de les visites programades, així com de l’agenda de l’Alcaldia i de la resta de càrrecs electes de l’Ajuntament de Pals en la seva totalitat.

_Suspensió de totes les activitats esportives, culturals i de lleure organitzades per l’Ajuntament de Pals, així com aquelles altres dutes a terme per entitats privades en instal·lacions de titularitat municipal, les quals restaran tancades al públic.

_Cancel·lació del mercat de segona mà i ús compartit i restricció del mercat setmanal a la venda de productes de primera necessitat.

_Tancament del consultori mèdic, excepte per a les urgències(així, per exemple, tal sols es practicaran les analítiques urgents). No obstant això s’atendrà telefònicament dins l’horari habitual.

_Finalment, i pel que fa referència als Serveis Socials municipals, aquest és un servei que igualment es restringirà, de tal manera que els col·lectius més propensos a recórrer a aquest servei(gent gran que viu sola, o bé que està sola però necessita una assistència puntual per a tasques quotidianes, tals com comprar, anar a la farmàcia, ...), podran trucar a l’Ajuntament de Pals, de dilluns a divendres, de 9.00ha 14.00 h i, fora d’aquest horari, a la Policia Local.

Aquestes mesures es prorrogaran més enllà del proper 30 de març en la mesura que no s’aixequi l’estat d’alarma declarat mitjançant l’esmentat Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

El present ban d’Alcaldia no desplaça el contingut del ban d’Alcaldia publicat el 12 de març de 2020, sinó que el complementa.