Comunicat de l’Ajuntament de Pals en relació al White Summer 2020

20/07/2020

En seguiment del comunicat del passat 15 de juliol, l’Ajuntament de Pals emet aquest comunicat per aclarir en quin punt es troba el tràmit d’autorització d’aquest festival, i al mateix temps per informar de tots passos realitzats fins a dia d’avui.

Després de dues reunions celebrades entre els promotors i l’Ajuntament, a finals de maig i a finals de juny respectivament, els promotors van presentar el projecte definitiu el passat 7 de juliol.

Aquest festival és una activitat recreativa extraordinària definida i regulada per la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

Tal com estableix la normativa, i tal com s’havia fet cada any, l’Ajuntament va procedir immediatament a sol·licitar els informes preceptius, en matèria de seguretat ciutadana, prevenció i seguretat en matèria d’incendis, protecció civil i trànsit els quals disposen de 15 dies per emetre l’informe corresponent.

Addicionalment, i amb la preocupació que suposa la celebració d’un esdeveniment d’aquestes característiques en la situació actual de crisis provocada per la SARS-CoV-2, també es va demanar informe al Departament de Salut, i al Departament de Cultura.

Tot esperant rebre els esmentats informes, i amb la voluntat de no endarrerir la resposta, es va constituir una Junta de Seguretat Local a la que es van convocar tots els responsables de l’administració de cadascun dels departaments mencionats:

  • Departament d’Interior, a qui correspon en aquet cas les competències en matèria d’espectacles, protecció civil, protecció contra incendis
  • Mossos d’esquadra, a qui correspon en aquest cas la competència en matèria de trànsit
  • Departament de Salut, a qui correspon l’aprovació de la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2
  • Cultura, a qui correspon el Pla de Represa del sector cultural – Arts escèniques i musicals, que és el document en el qual es basa el projecte presentat per aquest any, aprovat el 3 de juliol.

Aquesta Junta es va celebrar el passat divendres 17 de juliol. Hi van participar representants d’Interior, Mossos d’esquadra, i l’Ajuntament de Pals (alcalde, cap de la policia local, tècnics municipals i el secretari municipal). Tots els assistents van manifestar la preocupació que envolta celebració d’aquest festival en la situació sanitària actual.

En tot moment s’ha traslladat informació a l’empresa promotora dels tràmits realitzats, així com també se li ha reiterat la dificultat de controlar el risc de contagi que podia comportar la celebració d’enguany, atesa la situació sanitària actual. Tot i que el projecte presentat respectava la normativa vigent a dia d’avui en matèria sanitària, a criteri d’aquest consistori era del tot desaconsellable la celebració d’un esdeveniment de les característiques del White Summer que podia comportar una afluència d’unes 3.000 persones diàries durant 23 dies consecutius, provinents de diferents àmbits geogràfics, amb el risc que això suposa pels veïns del municipi.

Després de tot el que s’ha explicat, a dia 20 de juliol, la mateixa empresa promotora ha presentat una instància de Desistiment de sol·licitud de projecte de llicència de l’edició 2020 de White Summer, on exposa que ha decidit voluntàriament cancel·lar l’edició 2020 pels mateixos motius ja exposats.