Comunicat en referència a la guingueta 3 de la platja de Pals per la temporda 2022

15/07/2022

Davant les informacions publicades al llarg dels darrers dies en diferents mitjans de comunicació, així com a les xarxes socials, sobre la guingueta 3 a la platja del municipi, l’Ajuntament de Pals manifesta el següent:

El juny de 2022 el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat notifica l’autorització dels serveis de temporada inclosos dins el Pla d’Usos de les platges de Pals pels anys 2022-26 a l’Ajuntament de Pals.

Per tant, la guingueta 3 és un servei de temporada autoritzat pel Servei del Litoral de la Generalitat, amb previ informe favorable del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.

Al Pla d’Usos anterior (2017-20) hi va haver fins a tres guinguetes instal·lades dins la platja natural de Pals (inclosa dins el Parc Natural). I les últimes tres temporades (2019-21) n’hi va haver dues, per la qual cosa no s’ha ampliat el nombre de guinguetes dins el Parc Natural. Tampoc se n’ha instal·lat de noves per primera vegada en l’àmbit del Parc Natural, ja que n’hi havia hagut amb anterioritat.

La guingueta 3 s’ha instal·lat al punt exacte del plànol i seguint la normativa aplicable, a 5 metres de l’abalisament del cordó dunar i a més de 6 metres de la línia d’aigua.

Es troba al límit entre la Platja Gran I i la Platja Gran II, popularment anomenada Ràdio Liberty. Tenint en compte que la Platja Gran II - Ràdio Liberty fa uns 1,4km de llarg, que la guingueta 3 es troba al límit nord d’aquesta platja amb la Platja Gran I i a 880 m de les antigues edificacions de Ràdio Liberty, desmentim la informació que diu que es troba dins, davant o enmig de Ràdio Liberty.

Històricament Ràdio Liberty és i ha estat una platja on s’hi practica nudisme. Al situar la guingueta 3 al límit d’aquesta zona amb la Platja Gran I, la localització d’aquesta NO suposa un conflicte amb les persones que practiquen nudisme, ja que tenen aproximadament un kilòmetre i mig de platja per practicar nudisme sense ser destorbades. A banda, la persona adjudicatària ens ha comunicat que el seu objectiu és el de donar un servei més, sense finalitat de tenir conflictes amb les persones nudistes o amb el consistori.

Pel què fa a la fauna i flora de la zona, el corriol camanegre pot volar per tota la zona de Ràdio Liberty però té els primers nius molt més al sud de la guingueta 3 i sempre dins l’abalisament. La majoria de peus de stachys maritima actualment es troben dins les dunes de platja urbana de Pals. Dins de l’abalisament proper a la guingueta 3 NO hi ha s. marítima. La sargantana cendrosa es troba en tot el rereduna, crestes de duna i menys freqüentment dins l’abalisament amb vegetació proper a la platja. Però NO es troba a la platja.

En conclusió, la localització, instal·lació i explotació del servei de temporada GU-3 no té cap afectació en la fauna i flora protegides del municipi.

A banda, des de mitjans de juny s’ha pactat entre l’Ajuntament, el Servei del Litoral de la Generalitat i el Parc Natural de no tornar a passar amb tractor per la Platja Gran II – Ràdio Liberty per netejar-la. Únicament es faran neteges de xoc puntuals a la zona.

Finalment, fent una comparativa de la proporció de guinguetes per kilòmetre lineal de platja de Pals en relació amb els municipis veïns tenim que:

  1. En el tram de la platja del Racó corresponent al municipi de Begur i fins al límit amb Pals hi ha un total de 317 metres de longitud i 2 guinguetes, el que seria equivalent a 6,3 guinguetes per cada km lineal de platja.

En el tram de platja que va des del límit de Pals amb Torroella fins a l’Estartit hi ha un total de 5,11km de platja i 9 guinguetes, el que seria equivalent a 1,8 guinguetes per cada km lineal de platja.

A Pals hi ha 3 guinguetes per un total de 3,06km de platja, el que suposaria 1 guingueta per cada km de platja.

  1. En el tram de platja inclòs dins del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter que va des del límit de Pals amb Torroella fins al sud de l’Estartit hi ha un total de 4,69 km de platja i 6 guinguetes, el que seria equivalent a 1,3 guinguetes per cada km lineal de platja inclosa dins de Parc Natural.

A Pals hi ha 2 guinguetes per un total de 2,76 km de platja inclosa dins del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, el que suposaria 0,7 guinguetes per cada km de platja inclosa dins de Parc Natural.

Amb aquests resultats es vol demostrar que la redacció del nou Pla d’Usos de les temporades 2022-26 de les platges de Pals no té com a objectiu massificar o sobreexplotar la platja, sinó poder donar servei a les persones banyistes al llarg de tota la platja intentant adaptar els serveis de temporada a l’entorn tot preservant les dunes, la fauna i la flora que l’envolta.

A més, totes les incidències que han sorgit i que puguin sorgir d’ara en endavant a les platges de Pals s’han resolt i es resoldran amb el consens del Servei del Litoral de la Generalitat, el Parc Natural i el consistori.

  • Mapa guingueta