Concurs de Poesia Visual per a joves – Sant Jordi 2021 

31/03/2021

Les àrees de Joventut d’Albons, Forallac, Mont-ras, Pals, la Tallada d’Empordà i Vall-llobrega organitzen el concurs de Poesia Visual per a joves, per la festa de Sant Jordi 2021. 

El concurs consisteix a crear una poesia visual, creació poètica basada en recursos visuals. 

1.- Requisits dels participants i de presentació d’obres 

1. Tenir entre 12 i 35 anys i estar empadronat en algun dels següents municipis: Albons, Forallac, Mont-ras, Pals, la Tallada d’Empordà i Vall-llobrega. 

2. Enviar la creació en pdf, jpg o png abans del 20 d’abril per correu electrònic a poesiavisual2021@gmail.com o per WhatsApp al 609027708. 

3. No hi ha limitació d’obres per participant. 

2.- Premis i Jurat 

1. La persona guanyadora rebrà com a premi una Tablet valorada en 300 €. 

2. El jurat està composat per les persones que conformen les regidories de joventut i cultura dels ajuntaments organitzadors. 

3. Es valorarà la composició i la creativitat artística i literària. La decisió del jurat és definitiva i, si aquest ho considera oportú, podrà declarar el concurs desert. 

4. El guanyador/a serà contactat/da per via telefònica. El resultat es publicarà a les webs i xarxes socials municipals i als diferents canals d’informació dels ajuntaments organitzadors. 

5. La persona guanyadora podrà renunciar al premi, però en cap cas es podrà canviar el premi per diners o qualsevol altre opció o compensació. 

3.- Ús de les imatges i ús de les dades 

1. Les imatges participants al concurs poden ser publicades a les web i xarxes socials dels ajuntaments organitzadors. 

2. L’autor/a de la creació guanyadora cedeix a l’organització la potestat d’ús, difusió, publicació pública, exhibició i reproducció amb finalitats promocionals i culturals. 

3. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les dades dels guanyadors/es NO s’incorporaran a cap fitxer dels ajuntaments organitzadors. 

La participació en el concurs implica l’acceptació de les presents bases. 

Informació addicional

  • Poesia visual