Consulta el padró provisional de vehicles i la quota a pagar per l’impost sobre les emissions de CO2

02/05/2022

Des d’aquest diumenge 1 de maig ja es pot consultar, via online, el padró provisional de vehicles i quina quota s’ha de pagar per l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

Aquest impost és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. 

Com a mesura de suport a la ciutadania, i davant la situació actual la Generalitat de Catalunya ha congelat les tarifes de l’impost i no les incrementarà.

Les persones que vulguin consultar les dades del padró provisional i la quota que han de pagar ho hauran de fer a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya. Un cop dins s’hi pot accedir amb el NIF i la matrícula (per a un vehicle concret) o amb identificació digital, utilitzant l’idCAT Mòbil o un altre certificat digital, que permet visualitzar tots els vehicles dels quals s’és titular. Si cal fer alguna modificació, es podran presentar al·legacions fins al 3 de juny. Podeu veure tots els passos a la documentació adjunta amb la notícia.

A més, si es domicilia el pagament de l’impost fins al 15 de juliol d’enguany, es gaudirà d’una bonificació del 2% del deute per a l’exercici 2021 i els successius.

Podeu consultar en aquest enllaç, totes les preguntes freqüents que poden sorgir entorn del pagament d’aquest impost.

Qui ha de pagar aquest impost?

Han de pagar l’impost les persones (físiques i jurídiques) que durant l’any 2021 han tingut domicili fiscal a Catalunya i han estat titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta). També hi estan obligades les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que, durant el 2021, hi han tingut un establiment, sucursal o oficina i han estat titulars d’algun vehicle domiciliat a Catalunya.

Estan exempts de pagament els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars, els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (incloent-hi el conductor) i els vehicles adaptats per a la conducció de persones amb mobilitat reduïda.