Consulta la modificació de l’ordenança fiscal núm.21de la taxa per a l’estacionament de vehicles

15/03/2021

Consulta prèvia de la modificació de l’ordenança fiscal municipal núm.21, reguladora de la taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals

En exposició pública les modificacions de l’ordenança fiscal municipal núm.21, reguladora de la taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.

Podeu consultar l’avantprojecte de la modificació de l’ordenança fiscal municipal número 21, reguladora de la taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals que està en període d'exposició pública, amb la finalitat de sol·licitar l’opinió de la ciutadania en relació amb l’oportunitat d’aquell, els problemes que pretén solucionar i les possibles solucions alternatives, durant un termini de deu hàbils.

El document que aquí s'inclou adjunt no és encara definitiu i, per tant, no és encara d'aplicació.

El document que finalment s'aprovi pot incloure variacions respecte de l'aprovació inicial.

Informació addicional