Consulta prèvia de l’aprovació de l’ordenança fiscal de la taxa per serveis especials de vigilància

09/03/2021

Consulta prèvia de l’aprovació  de l’ordenança fiscal municipal núm.30, reguladora de la taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports

En exposició pública les modificacions de l’ordenança fiscal municipal núm.30, reguladora de la taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports

Podeu consultar l’avantprojecte de la modificació de l’ordenança fiscal municipal número 30, reguladora de la taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports que està en període d'exposició pública, amb la finalitat de sol·licitar l’opinió de la ciutadania en relació amb l’oportunitat d’aquell, els problemes que pretén solucionar i les possibles solucions alternatives, durant un termini de deu hàbils.

El document que aquí s'inclou adjunt no és encara definitiu i, per tant, no és encara d'aplicació.

El document que finalment s'aprovi pot incloure variacions respecte de l'aprovació inicial.