Consulta prèvia de la modificació de l’ordenança de la senyalització específica a la via pública

08/03/2021

En exposició pública les modificacions de l’avantprojecte de l’ordenança municipal reguladora de la senyalització específica a la via pública discrecional turística

Podeu consultar l’avantprojecte de la modificació de l’ordenança municipal reguladora de la senyalització específica a la via pública discrecional turística  que està en període d'exposició pública, amb la finalitat de sol·licitar l’opinió de la ciutadania en relació amb l’oportunitat d’aquell, els problemes que pretén solucionar i les possibles solucions alternatives, durant un termini de deu hàbils.

El document que aquí s'inclou adjunt no és encara definitiu i, per tant, no és encara d'aplicació.

El document que finalment s'aprovi pot incloure variacions respecte de l'aprovació inicial.

Informació addicional