Consulta prèvia de la modificació de l’ordenança fiscal per expedició de documents administratius

08/03/2021

Consulta prèvia de la modificació de l’ordenança fiscal municipal núm.8, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

En exposició pública les modificacions de l’ordenança fiscal municipal núm.8, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

Podeu consultar l’avantprojecte de la modificació de l’ordenança fiscal municipal número 8, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius que està en període d'exposició pública, amb la finalitat de sol·licitar l’opinió de la ciutadania en relació amb l’oportunitat d’aquell, els problemes que pretén solucionar i les possibles solucions alternatives, durant un termini de deu hàbils.

El document que aquí s'inclou adjunt no és encara definitiu i, per tant, no és encara d'aplicació.

El document que finalment s'aprovi pot incloure variacions respecte de l'aprovació inicial.