Consulta prèvia de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per retirada de vehicles

08/03/2021

Consulta prèvia de la modificació de l’ordenança fiscal municipal núm.15, reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública

En exposició pública les modificacions de l’ordenança fiscal municipal núm.15, reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública

Podeu consultar l’avantprojecte de la modificació de l’ordenança fiscal municipal número 15, reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública, amb la finalitat de sol·licitar l’opinió de la ciutadania en relació amb l’oportunitat d’aquell, els problemes que pretén solucionar i les possibles solucions alternatives, durant un termini de deu hàbils.

El document que aquí s'inclou adjunt no és encara definitiu i, per tant, no és encara d'aplicació.

El document que finalment s'aprovi pot incloure variacions respecte de l'aprovació inicial