Consulta prèvia Pla especial de Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable

12/09/2022

Del 12 de setembre fins el 30 de setembre de 2022.

En relació amb l’elaboració del Pla Eespecial de Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi de Pals, es publica la memòria per a la consulta pública prèvia i es fixa un termini de quinze dies hàbils entre el 12 de setembre i el 30 de setembre de 2022 per tal que la ciutadania i les organitzacions més representatives que així ho considerin, puguin fer arribar les seves opinions i aportacions sobre els aspectes plantejats en la present memòria mitjançant la presentació d’una instància genèrica a través de la seu electrònica www.pals.cat o presencialment a les oficines municipals.

 

  • Masies