Continua el treball de millora d'arranjaments de camins de titularitat municipal

30/09/2022

L'Ajuntament continua treballant pel bon manteniment del municipi i continua realitzant  els treballs d'arranjament dels camins de titularitat municipal.  Els treballs responen a la voluntat de garantir el bon estat dels camins per facilitar el moviment i la circulació per aquests.

L’actuació ha comptat amb una subvenció de 1.400 euros de la Diputació de Girona en el marc de les subvencions dels Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2022 d’aquest ens per a actuacions en camins rurals.