Convocatòria d'un lloc de treball per al projecte d'ocupació "Brigada Jove 2022"

23/02/2022

Avui s'ha publicat al bop les bases de la convocatòria de la Brigada Jove 2022. Aquest projecte té com a objectiu oferir una oportunitat laboral al jovent del municipi de Pals, millorar la seva ocupabilitat i facilitar la seva experiència en el món laboral, oferint un acompanyament en un entorn laboral proper. Per a l'edició del 2022, s'ofereix una plaça d'operari/ària de serveis municipals, durant 2 mesos (juliol i agost) a jornada completa. Els requisits per a participar-hi són: tenir una edat compresa entre els 16 i els 20 anys i estar empadronat/da a Pals amb una antiguitat mínima de 3 mesos.

L’objecte de la convocatòria és regular el procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de l’Ajuntament de Pals (en endavant, l’Ajuntament) per tal de cobrir necessitats temporals en la categoria d’operari/ària de suport municipal en el projecte d’ocupació «Brigada Jove 2022 de l’Ajuntament de Pals» (en endavant, el projecte). El projecte té com a objectiu oferir una oportunitat laboral al jovent del municipi de Pals per a la millora de l’ocupabilitat i facilitar la seva experiència en el món laboral, oferint un acompanyament en un entorn laboral proper. Està inclòs en el Pla Local de Joventut 2021-2024, i compta amb el suport i col·laboració de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Funcions principals del lloc de treball a cobrir
Les tasques a realitzar són les d’atendre els diferents serveis municipals en el seu 
sentit més ampli i, entre d’altres, les següents:
a) Obertura i tancament dels locals municipals i altres tasques relacionades.

b)
Neteja de vies públiques, jardins, zones verdes, zona esportiva i cementiri.
c)
Treballs de jardineria (poda d’arbres, manteniments dels sistema de rec automàtic, reposició de plantes...).
d)
Realització d’encàrrecs per a les oficines municipals (publicació de bans d’Alcaldia, distribució d’avisos...).
e)
Col·laboració en l’organització d’actes públics de caràcter cultural i festiu.

Durada del contracte
De l’1 de juliol al 31 d’agost de 2022, ambdós inclosos. Trenta-cinc hores setmanals (set hores diàries), de dilluns a divendres, dins de la
franja horària compresa entre les 7.00 i les 15.00 hores.

Termini de presentació

El termini per a la presentació de sol·licituds comença demà, 24 de febrer de 2022, i finalitza el proper 23 de març (vint dies hàbils). El model de sol·licitud que hauran d’omplir les persones aspirants, es pot trobar aquí

Consulta l'anunci publicat avui dia 23 de febrer al BOP de Girona

Més informació a l'apartat de Joventut de la web municipal i, per a qualsevol consulta, poden posar-se en contacte amb la Tècnica de Joventut a joventut@pals.cat i per WhatsApp al 609027708.