Dijous 25 de gener es farà una batuda de senglar

17/01/2024

Aquesta batuda s’ha autoritzat per part del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

L'Ajuntament vol informar a tota la població que s'ha autoritzat per aquest proper dijous, 25 de gener, una batuda de senglar. La cacera es farà a la zona de les basses d'en Coll, des de les 8 del matí fins a les 3 del migdia.

La Generalitat autoritza a fer aquestes accions regularment per intentar controlar la població de porcs senglars, que no tenen predadors i que acostumen a aproximar-se molt a zones habitades perquè els és fàcil trobar aliments.

S'activarà un protocol dissenyat per tal de garantir la seguretat de la ciutadania durant la jornada de caça. Aquest consisteix en la senyalització dels camins tallats, i també la comunicació a la població i a les de la realització d'aquesta activitat. El dia de l'actuació es tancarà l'accés als camins afectats.

RECOMANACIONS:

Què fer durant les batudes?

  • Cal respectar en tot moment la senyalització que la Societat de Caçadors instal·la als camins i pistes forestals (inicis, encreuaments i finals) que donin accés a la zona de les batudes i en els quals s'alerta de la realització de les batudes.
  • Evitar la zona de caça marcada durant la realització de batudes, pel risc que representa.
  • S'ha d'evitar abandonar els camins principals quan es realitzen activitats cinegètiques.
  • Quan es realitzen les batudes de senglars, els caçadors han de respectar sempre una distància mínima de 100 metres dels habitatges, i sempre col·locats d'esquena a les àrees habitades. En el cas de caça menor, la distància mínima de seguretat es redueix a 50 metres perquè usen armes de perdigons.

Què podem fer a l'àmbit privat?

  • No apropar-se mai a un porc senglar, perquè podrien respondre de forma violenta.
  • No donar mai menjar als senglars ni a cap altre animal salvatge, ni deixar al seu abast els aliments de les vostres mascotes. Resulta contraproduent perquè s'alteren les seves pautes de comportament natural i instintiu i poden generar situacions de risc en tenir reaccions imprevisibles i perilloses.
  • Fer ús del sistema de recollida porta a porta i dipositar els residus als cubells corresponents i tapar-los correctament després d'abocar-hi els residus. Està prohibit abandonar els residus domèstics a les papereres de la via pública atès que atrauen els senglars i escampen el seu contingut a la via pública.
  • Instal·lar tanques als horts i jardins per evitar l'accés dels porcs senglars.
  • Quan circuleu pels camins i zones forestals extremeu les precaucions per tal d'evitar possibles accidents. Cal moderar la velocitat i circular exclusivament per les vies destinades a la circulació motoritzada.
  • Evitar tenir plantes bulboses a l'abast dels senglars. Són comunes en la seva alimentació.