DIPSALUT CONCEDEIX A L'AJUNTAMENT DE PALS LA SUBVENCIÓ EN MATÈRIA DE CONDICIONS I ESTILS DE VIDA

08/05/2023

L'Ajuntament de Pals rep per part de Dipsalut suport econòmic per finançar les despeses derivades de la

realització d'activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables per fomentar la millora de les condicions i

els estils de vida a la població en general.