En marxa la reparació de voreres a Pals

06/03/2023

S’han fet actuacions en diferents punts del municipi.

El manteniment de les voreres és una de les tasques més importants a l’hora d’aconseguir un municipi que disposi d’espais de qualitat, còmodes i amables pels vianants. L’Ajuntament de Pals ha fet enguany treballs en diferents espais de la localitat, emmarcats en el Pla Anual de Reparació i Millora de Voreres. L’actuació ha consistit en arreglar panots trencats o aixecats i, per tant, ha suposat la demolició del paviment antic, el sanejament de la zona en cas de ser necessari, l’eliminació d’arrels, la creació d’una nova base de formigó i la col·locació de nous panots. 

En paral·lel, continuen les modificacions anuals de voreres per on passen molts vianants, amb la col·locació de la vorada, una base de formigó i un acabat de paviment de panot que compta amb un tram pensat per fer el municipi més accessible a les persones amb discapacitat visual. 

Finalment, també s’han fet obres a la rodona del carrer d’Aniceta Figueras per augmentar la seguretat i ampliar-la. S’ha modificat i demolit una part de la vorera, s’ha construït una part nova amb panot nou i s’ha asfaltat i pintat de nou. 

L’equip tècnic municipal estudiarà quins altres espais de Pals necessiten millorar l’estat de les voreres per incloure’ls al pla anual de reparació.