Es convoca Ple municipal ordinari pel 25 de gener

22/01/2024

Serà a les 19 h, a la Sala de Plens.

L'Ajuntament de Pals convoca el 25 de gener, un ple municipal en sessió ordinària a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial. L'acte tindrà el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Dació de compte del Decret núm. 16/2024, de 12 de gener, en virtut del qual es nomena el sr. David Ribera Pérez, funcionari de carrera de l'Ajuntament de Pals, per a ocupar una plaça de tècnic d'esports, classificada a l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, subgrup de classificació A2, complement de destinació 22.
 3. Dació de compte del Decret núm. 1338/2023 de 28 de desembre, en virtut del qual es nomena, per urgència, funcionari interí de l'Ajuntament de Pals, el sr. Adrià Pons Hurtós, per a ocupar una plaça d'agent de la Policia Local, classificada a l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, subgrup de classificació C1 i amb complement de destinació 16.
 4. Nomenament del sr. David Llorà Sicars com a membre de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Pals.
 5. Aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, i els Ajuntament de Bellcaire d'Empordà, l'Escala, Fontanilles, Gualta, Palau-Sator, Pals, Torroella de Montgrí i d'Ullà, d'aprovació del Pla de Promoció Turística i el Desenvolupament Local en l'àmbit del PNMIMBT.
 6. Aprovació de l'addenda del conveni d'encàrrec de gestió del servei del control de mosquits de la badia de Roses i el Baix Ter per a l'execució de l'activitat material i tècnica del control integral de plagues.
 7. Delegació a favor de l'Alcaldia de les facultats atribuïdes a l'òrgan de contractació amb motiu de la licitació del servei de recollida de residus i de neteja viària del municipi.
 8. Aprovació inicial del Primer Text Refós de l'Ordenança de circulació i seguretat vial al municipi de Pals.
 9. Aprovació de la modificació de la concessió del servei de recollida d'escombraries, i transport de la fracció rebuig i voluminosos al municipi de Pals.
 10. Adhesió al Pla de Serveis del Consell Comarcal del Baix Empordà de protecció civil per a la redacció i/o revisió del DUPROCIM.
 11. Adhesió de l'Ajuntament de Pals al Pla de serveis de cooperació tècnica en matèria d'habitatge als municipis de la comarca del Baix Empordà aprovat pel Consell Comarcal del Baix Empordà.
 12. Resolució de les al·legacions i aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de la via verda del nucli dels Masos de Pals al nucli de la platja de Pals (fase II).
 13. Presa de coneixement de la renúncia al càrrec del regidor de l'Ajuntament de Pals del senyor Sergi Brull i Costa.
 14. Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de la regidora de l'Ajuntament de Pals de la senyora Marisol Perea Martín.
 15. Mocions.
 16. Assumptes urgents.
 17. Precs i preguntes.

Informació addicional

 • pLE