Es convoca una plaça d'auxiliar d'administració

27/06/2023

És per concurs d'oposició lliure.

L'Ajuntament de Pals publica les bases específiques i la convocatòria d'un concurs d'oposició mitjançant torn lliure d'una plaça d'auxiliar d'administració com a personal funcionari de carrera. La plaça pertany a la classificació de subgrup C2 de la subescala auxiliar i el concurs anirà lligat a la creació d'una borsa de treball.

Pel que fa a les funcions, la persona escollida elaborarà documentació administrativa, tramitarà expedients, gestionarà correspondència, treballarà amb documentació variada, oferirà suport administratiu i atendrà a la ciutadania. La jornada laboral serà de 36 hores setmanals i les retribucions es determinaran segons la llei de pressupostos de l'Estat. Consulta tots els requisits per presentar-se a la documentació adjunta a la notícia.

Les sol·licituds es poden presentar a la pàgina web de l'Ajuntament o al Registre General de l'Ajuntament.

  • Documentació