Es reprenen els terminis dels procediments administratius a l’Ajuntament de Pals

25/05/2020

Amb motiu de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat núm.145, de 23 de maig de 2020, de la Resolució de 20 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena publicació de l’acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, es deixa sense efectes, a partir de l’1 de juny de 2020, la suspensió acordada per aquest Reial Decret, de tal manera que el còmput dels terminis suspesos es reprendran, o es reiniciaran si així s’hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues.

Per a conèixer l’estat de tramitació dels expedients administratius que es reprenen amb motiu de l’esmentada Resolució pot consultar-se el tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de Pals, o bé dirigir la seva consulta a l’adreça secretaria@pals.cat.

 

 

Informació addicional