FAQS al voltant del servei de SOREA durant aquesta crisi saniària

14/05/2020

Informar-vos també que s’aplicaran mesures fiscals que afecten al cànon de l’aigua de les factures amb consums d’aigua corresponents als mesos d’abril i maig:

Tant els usos domèstics com els industrials i assimilables i tenint en compte el criteri de consum tindran una reducció del 50%, sense que calgui fer cap petició prèvia, ja que la reducció serà automàtica i universal.    

Per altra banda, les famílies que tinguin assignada una tarifa social del cànon de l’aigua, passaran a tenir una quota 0 pels consums dels mesos d’abril i maig. Tenen dret a tarifa social les persones que disposen d’un informe de vulnerabilitat o d’exclusió residencial de serveis socials, així com determinats grups de pensionistes i famílies amb tots els seus membres en situació d’atur.

Poden consultar els grups que tenen dret a tarifa social i fer-ne la tramitació a través de la pàgina web de l’ACA www.gencat.cat/aca.