FINALITZEN LES OBRES DE L’ASCENSOR DE LA BIBLIOTECA

29/05/2019

Els treballs han comptat amb el suport econòmic de la Diputació de Girona i tenen l’objectiu de millorar l’accessibilitat a la Biblioteca Municipal.

Durant el darrer any, s’han realitzat treballs d’adaptació per a la col·locació d’un ascensor que comunica la planta baixa amb el primer pis de la Biblioteca Municipal L’objectiu de les actuacions ha estat millorar l’accessibilitat de l’edifici.

Més concretament, les obres han consistit en la col·locació d’un ascensor en el forat d’escala que comunica la planta baixa amb la planta pis de l’edifici esmentat per això ha calgut redimensionar lleugerament aquest forat,  ha estat necessari l’enderroc del tram oposat a la porta d’entrada de l’ascensor fins a assolir les dimensions previstes en el projecte. També ha calgut l’enderroc de part dels dos primers esglaons per tal de permetre l’accés sense cap desnivell. El condicionament ha comptat amb la subvenció de la Diputació de Girona, en el marc del programa “Fons de cooperació econòmica per l’any 2019”.

Amb aquesta actuació, l’Ajuntament de Pals segueix treballant en l’adaptació i posada a punt dels equipaments del municipi a fi d’oferir als veïns i veïnes uns millors espais on poder gaudir d’activitats culturals, lúdiques i socials.