Ja es poden sol·licitar els permisos per viatjar a l'estranger per a menors

24/08/2023

El document tindrà una validesa de 30 dies un cop expedit.

L'Ajuntament de Pals informa que ja es poden demanar de nou les declaracions de permís de viatge a l'estranger per a menors. Es poden sol·licitar a les dependències de la Policia Local de Pals amb cita prèvia, trucant al 972 66 77 77, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 17 hores.

Requisits

Per fer el tràmit cal presentar el DNI, NIE o Passaport de la persona que compareix i del menor i el llibre de família o certificat equivalent del Registre Civil. En cas que el menor tingués menys de 14 anys o el tutor/a no fos el pare o mare, també caldria mostrar el certificat de naixement i el nomenament com a tutor/a.

Procediment

Un cop presentada la documentació i realitzada la sol·licitud, aquesta té una validesa de 30 dies des de la seva expedició per utilitzar-la. La declaració també és vàlida per a territori nacional en cas que ho requereixi la companyia de transport.

  • Nen a avió