L'Ajuntament arranja diferents camins del municipi per garantir-ne una circulació segura

30/04/2019

L’actuació compta amb el suport de la Diputació de Girona en el marc de les subvencions d’aquest ens per a actuacions en camins rurals i matèria forestal.

Amb l’objectiu de garantir el bon estat de conservació del ferm i obtenir uns nivells de seguretat adequats al trànsit actual, així com establir i prioritzar la conservació d’una xarxa bàsica de camins per permetre l’accés dels diferents mitjans terrestres d’extinció d’incendis i protecció civil, l’Ajuntament ha dut a terme un seguit de treballs d’arranjaments a diferents camins de titularitat municipals.