L'Ajuntament arranja el camí de Can Pere Ni a Can Tifa

01/09/2020

L'Ajuntament continua treballant pel bon manteniment del municipi i recentmenat ha realitzat els treballs d'arranjament d'un nou camí de titularitat municipal. Es tracta en concret del camí de Can Pere Ni a Can Tifa (Platja de Pals). Aquesta actuació respon a la voluntat de l'àrea de Medi Ambient de garantir el bon estat dels camins per facilitar el moviment i la circulació per aquests.

L’actuació ha comptat amb el suport de la Diputació de Girona en el marc de les subvencions d’aquest ens per a actuacions en camins rurals i matèria forestal.