L’Ajuntament de Pals aprova inicialment el pressupost pel 2024 per un import de 7.497.861.67 euros

23/11/2023

El Ple de l’Ajuntament de Pals en sessió ordinària de 23 de novembre ha aprovat inicialment el pressupost de la corporació per l’exercici 2024, les seves bases d’execució i la plantilla de personal.

Aquest pressupost equilibrat suposa un increment d’un 3,41% en relació al 2023 i reflecteixen el compromís amb l’estabilitat pressupostària, la sostenibilitat financera i el límit de despesa no financera de l’administració local.

Es tracta d’uns pressupostos basats en l’equilibri pressupostari i ajustats a la nova realitat econòmica. Bàsicament, s’actualitzen els crèdits destinats a la prestació dels serveis públics així com a les aplicacions de conservació, manteniment i reparacions per la situació actual d’increment de preus de consum i la tendència alcista que es manté, el que fa preveure un increment del cost en aquests conceptes de despesa estructural necessària per seguir prestant els serveis essencials del municipi. Pel que fa a inversions es finalitzaran grans obres que ja estan en procés.

  • Sessió plenària