L’Ajuntament de Pals convoca 2 places dins del programa Brigada Jove per aquest 2020

17/02/2020

Es tracta d’una borsa de treball per contractar dues persones entre setze i vint anys, empadronat a Pals, des de fa mínim tres anys, per realitzar tasques d’operari i suport en actes culturals i festius organitzats per l’Ajuntament.

Tots els aspirants han d’estar en possessió de la titulació de graduat en ESO o equivalent. I la durada del contracte serà de l’1 al 31 de juliol de 2020 en una jornada de vint hores (quatre diàries), de dilluns a divendres, dins la franja horària compresa entre les 8 i les 14 h.

El termini de presentació d’instàncies estarà obert fins el proper 16 de març. Les sol·licitud s’hauran d’adreçar a l’Ajuntament (plaça Major, 7, 17256, de Pals), en horari d’atenció públic (de dilluns a divendres de 9 a 14 h). La documentació que s’haurà d’entregar, original o compulsada, serà el següent:

-presentar currículum vitae

-adjuntar fotocòpia del DNI

El programa Brigada té per objectiu facilitar els recursos i les habilitats personals, socials i tècniques per fomentar la inserció de la joventut de Pals al món laboral.

 

Troba les bases reguladores de la convocatòria en els document adjunts.