L’àrea de Noves Tecnologies implementa la telefonia IP a l’Ajuntament i la Policia Local

08/09/2020

L’Ajuntament de Pals se situa a l’avantguarda dels municipis que han fet una aposta per la tecnologia IP (que permet la transmissió de veu i dades a través d’internet i intranet) a Catalunya, per tal d’oferir serveis d’informació avançats.

Aquest sistema de comunicació té nombrosos avantatges, sobretot orientats a l’estalvi, i per aquest motiu l’ajuntament ha optat per optimitzar les seves despeses i millorar la gestió de les seves comunicacions. 

La telefonia IP afegeix beneficis relacionats amb la flexibilitat i la simplicitat de manteniment de la infraestructura. A més, aquesta telefonia se sustenta sobre una xarxa de telecomunicacions redundant, que afegeix fiabilitat, donat que en cas de fallida d’alguna via, la xarxa possibilita recorreguts alternatius en el trasllat de la informació. 

Degut a que la connexió es realitza mitjançant internet ens permet prescindir de les línies telefòniques habituals i el seu alt cost mensual. Es calcula que l’estalvi pot ser d’entre un 40% i un 60%. No es cobra per establiment de trucada i la tarifa és per segons. A més a més, les seus de la Policia i l’Ajuntament  poden fer trucades entre elles de manera gratuïta. 

El sistema de Telefonia IP en el núvol ens garanteix disposar en tot moment de l’última tecnologia i eliminar els costos d’actualitzacions per anar incorporant les millores tecnològiques que sens dubte es produiran.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per a la implementació del projecte de 1542.51 euros del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2020.