Matriculació Escola Bressol Quermany Petit 2023-24

14/06/2023

L'Ajuntament fa públic la llista definitiva de sol·licituds pel curs 2023-2024 a l'Escola Bressol Quermany Petit. Les puntuacions es poden consultar en el document adjunt a aquesta notícia.

El procés de matrículació comença el dia 16 fins al 22 de juny, s’ha de recollir i emplenar tota la documentació requerida i entregar-la via telemàtica o presencial a l’Escola Bressol Quermany Petit

DOCUMENTACIÓ A EMPLENAR I ENTREGAR A ESCOLA BRESSOL:
ARXIU PDF (documents matrícula)
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:
- 1 FOTO DE CARNET DE L’INFANT
- FOTOCÒPIA DNI/NIE O PASSAPORT DE L’INFANT
- FOTOCÒPIA LLIBRE DE VACUNES
- FOTOCÒPIA TARJETA SANITÀRIA DE L’INFANT
- FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA
- FOTOCÒPIA DEL DNI/NIE O PASSAPORT DELS PARES
- FOT. DNI/NIE O PASSAPORT PERSONES AUTORITZADES A RECOLLIR L’INFANT